Användarinloggning

Registrera dig

För att erhålla upplysningar från Bostadsförmedlingen om lediga lägenheter och för att kunna få visningar, registrerar du dina uppgifter och önskemål här på hemsidan. Du finns då med i ett spekulantregister som hyressökande. För att spekulantregistret ska hållas aktuell, så avregistreras du efter tre månader. Om du då fortfarande är aktivt sökande gör du själv en ny registrering. Din medverkan i registret är personlig. I och med din registrering har du möjlighet att få upplysningar om lediga lägenheter (vanligtvis genom e-post, ibland genom telefon). Ett urval av lägenheterna visas på Bostadsförmedlingens hemsida.

Den hyressökande kan svara nej obegränsat antal gånger utan att det påverkar möjligheterna till fler upplysningar om lediga lägenheter. Det är dock viktigt att man svarar på lägenhetsupplysningarna och därmed visar att man fortfarande är aktivt sökande. 

Bostadsförmedlingen förbinder sig inte vid någon köordning vid sina upplysningar och visningar av lägenheter. I slutändan avgör de olika hyresvärdarnas krav vilka som får erbjudande om visningar och till slut erhåller kontrakt för lägenheter.

Vanliga krav från hyresvärdar på en ny hyresgäst är:

* Inga betalningsanmärkningar
* Goda referenser från tidigare hyresvärd
* Stadigvarande inkomst (inkomsten ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå)

Bostadsförmedlingen förbehåller sig rätten att ej registerhålla den lägenhetsökande om:

* den sökande har oreglerade hyresskulder eller betalningsanmärkningar gällande lägenhetshyror.
* den sökande har blivit vräkt från ett tidigare hyresförhållande.
* den sökande har anmärkningar gällande störningar i ett hyresförhållande.
* den sökande ej vill lämna tidigare hyresvärdar som referenser.
* den sökande ej kommer till avtalad lägenhetsvisning.
* den sökande tackat ja till möjligheten att hyra en av Bostadsförmedlingen upplyst lägenhet och senare ändrat sig innan kontrakt undertecknats med fastighetsägaren.
* den sökande vid upprepade tillfällen ej återkopplar till erhållna upplysningar om lediga lägenheter.

VÄLKOMMEN ATT REGISTRERA DIG HOS BOSTADSFÖRMEDLINGEN!

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes